Recenzje na żywo na całym świecie

Nowy fundusz złota i metali szlachetnych w zakresie finansowym MACSF

Fundusz złota i metali szlachetnych MACSF

Złoto i metale szlachetne dla RES Retraite i Res Multisupport!

OFI Precious Metals, fundusz złota i metali szlachetnych

Utworzony w 2012 roku OFI Financial Investment-Precious Metals jest jednym z najlepszych funduszy otwartych dla osób prywatnych oferujących<strong>uproszczony i przejrzysty dostęp do złota i metali szlachetnych. Jest zarządzany przez oddany i uznany zespół zarządzający, który ma dogłębną wiedzę na temat rynku metali szlachetnych i głównych czynników, które mogą na niego wpływać (przepisy regulacyjne, wydarzenia makroekonomiczne, finansowe i geopolityczne, produkcja, magazynowanie).< /p >

OFI Precious Metals jest narażony na nadmierny wpływzłota </strong> o 35%, a także<strong>srebra, platyny i palladu < / strong> o 20% każdy. Ten koszyk historycznie silnie koreluje z wynikami złota, zapewniając jednocześnie dywersyfikację innych metali szlachetnych.
ponadto fundusz nie jest narażony na ryzyko giełdowe spółek zajmujących się wydobyciem złota, a jedynie powtarza metale.

Fundusz OFI Precious Metals inwestuje w metale szlachetne niezbędne do<strong>transformacji energetycznej i klimatycznej</strong>. Na przykład srebro jest niezbędne do produkcji paneli słonecznych. Przemysł solarny, który 10 lat temu prawie nie odgrywał roli w popycie na srebro, dziś stanowi prawie 12% światowego popytu na ten metal.
jeśli chodzi o platynę i pallad, te metale szlachetne są niezbędne dla"czystej mobilności"</strong>, czyli mobilności elektrycznej, kolejnego sektora transformacji energetycznej. Przejście to nakłada w szczególności na poziom transportu coraz bardziej złożone standardy środowiskowe. Ze względu na swoją zdolność katalityczną platyna i pallad pozwalają ograniczyć emisje samochodów benzynowych.

Po co inwestować złoto i metale szlachetne w swoje portfolio?

inwestowanie w fundusz OFI Precious Metals może Cię zainteresować, jeśli wybrałeś ryzyko do dochodu swojego portfela i chcesz poprawić stosunek ryzyka do zwrotu . .
jest to w zasadzie część długoterminowej alokacji odpowiadającej Twojej zdolności i chęci podjęcia ryzyka.

nie, te inwestycje nie są pozbawione ryzyka. Jego wynik ryzyka (MFA) wynosi 6 w skali od 1 do 7. Oznacza to, że podlega znacznym wahaniom, zarówno w górę, jak i w dół.
istnieje ryzyko utraty kapitału na produktach wyrażonych w jednostkach rozliczeniowych. Przed podjęciem jakichkolwiek zobowiązań sprawdź swój profil inwestora u swojego doradcy.

Jednak historycznie istniała<strong>dekorelacja wyników funduszu z tradycyjnymi klasami aktywów (akcje, obligacje, obligacje zamienne) oferowanymi w naszym zakresie jednostek księgowych. Wskaźniki metali szlachetnych są słabo skorelowane, co oznacza, że nie są bardzo wrażliwe na te podstawowe klasy aktywów.
złoto i metale szlachetne, aktywa bez zysku, otrzymują odsetki przy alokacji tylko wtedy, gdy rentowność innych aktywów (dywidendy z akcji, kupony obligacji) spada . To wyjaśnia, dlaczego inwestorzy zwracają się do złota i metali szlachetnych w okresach awersji do ryzyka, aby zabezpieczyć się przed okresami stresu rynkowego.
OFI Precious Metals proponuje zatem zmniejszenie ekstremalnego ryzyka w ramach alokacji narażonej m.in. na ryzyko giełdowe.
w tym sensie złoto jest często uważane za "cichą przystań". Rzeczywiście, w ciągu najgorszych 10 miesięcy na amerykańskich giełdach ceny złota przekroczyły 9-krotnie akcje.

Fundusz odnotował skuteczność ponad 50% w ciągu 5 lat i około 25% w ciągu roku.

wyniki z przeszłości nie są wskaźnikiem przyszłych wyników.
Złoto i metale szlachetne należą do aktywów, które najlepiej wypadły w obliczu obecnego kryzysu zdrowotnego. Po wyraźnym spadku na początku marca spowodowanym masowym odpływem inwestorów, którzy musieli szukać płynności, złoto gwałtownie odbiło się, wykazując wzrost o ponad 17% rok do roku (stan na 30 września 2020 r.).
ceny złota i metali szlachetnych są nadal utrzymywane przez ujemne stawki rzeczywiste . Dziś wzrost długu publicznego o ujemnej stopie procentowej nadaje złotu atrakcyjną wartość względną. To zjawisko niskich stóp procentowych powinno być kontynuowane, jeśli banki centralne prowadzą adaptacyjną politykę pieniężną w celu wsparcia ożywienia działalności.
Z strukturalnego punktu widzenia rynek złota znajduje się obecnie w równowadze z popytem, który jednak ma tendencję wzrostową, oraz podażą, która może być bardziej ograniczona (rzadziej odkrywane złoża, rosnące koszty wydobycia).
czynniki te powinny wspierać<strong>potencjał wzrostu cen złota.

Jak inwestować w OFI Precious Metals?

Fundusz OFI Precious Metals jest oferowany do inwestowania na podstawie umowy ubezpieczenia na życie Res Multisupport i planu oszczędności emerytalnych RES Retraite.
aby zainwestować w ten fundusz, powinieneś zawrzeć jedną z tych dwóch umów, a następnie wybrać bezpłatny profil. Ten ostatni pozwala rozłożyć oszczędności według własnego uznania na 18 dostępnych rodzajów wsparcia finansowego.

Warunkach stabilnie niskich stóp procentowych konieczna jest zwiększona alokacja kapitału własnego, ale można ją zrównoważyć za pomocą złota.
zalecamy skierowanie od 10% do 20% twoich oszczędności na tę alternatywną klasę aktywów zgodnie z inwestycjami w akcje, przy czym złoto poprawi stosunek oczekiwanego zwrotu/ryzyka Twojego portfela .

0 Komentarze

Zostaw komentarz

Artykuły

Ostatni posty
Fundusz złota i metali szlachetnych MACSF
27 / 09 / 23

Chiński cud gospodarczy: Przyczyny, konsekwencje i perspektywy

Chiński cud gospodarczy to okres szybkiego wzrostu gospodarczego w Chinach, który rozpoczął się w 1978 roku i trwa do dziś. W tym czasie Chiny zmieniły się z jednego z najbiedniejszych krajów na świecie w drugą co do wielkości gospodarkę na świecie.

Fundusz złota i metali szlachetnych MACSF
20 / 09 / 23

Nieodparty urok handlu walutami

Jak każda inna działalność spekulacyjna, w dużej mierze napędzana przez przypadek, handel na rynku Forex w przeważającej większości okazuje się katastrofą.

Fundusz złota i metali szlachetnych MACSF
04 / 09 / 23

DEALERZY FOREX I OSZUŚCI

Forex to międzybankowy rynek walutowy, a inwestorów Forex można podzielić na dwie kategorie: umiarkowanych oszustów i agresywnych oszustów.

Zainteresowany współpracą?

Skontaktuj się z nami

Kontakt