Recenzje na żywo na całym świecie

KIEDY ZACZĄĆ INWESTOWAĆ NA GIEŁDZIE?

OD CZEGO ZACZĄĆ NA GIEŁDZIE?

Pytanie to jest różnie traktowane przez różnych inwestorów

Początkujący inwestorzy zapominają o pewnych składnikach, takich jak prowizje maklerskie, co prowadzi do przeszacowania minimalnej kwoty, którą muszą zainwestować, aby rozpocząć działalność w optymalnych warunkach. Udane inwestowanie na giełdzie nie jest związane z ilością pieniędzy na koncie. Nabywca akcji z dużą kwotą pieniędzy będzie pozycjonował się na równi z innym nabywcą, który ma niewielkie oszczędności, aby zainwestować na giełdzie. Takie rozumowanie idzie jednak do lamusa, jeśli depozyty są niewielkie.

Chociaż nie ma maksymalnego limitu kwoty, jaką można zdeponować na rachunku akcji, istnieje kilka dobrych wskazówek dotyczących minimalnej kwoty, jaką należy wpłacićZazwyczaj inwestorzy, którzy mają mało pieniędzy, a więc są niedokapitalizowani, są skazani na zniknięcie, zwłaszcza podczas kryzysów na giełdzie. Rachunek papierów wartościowych bez odpowiedniego kapitału może mieć wiele negatywnych konsekwencji, począwszy od:

Wpływ prowizji maklerskich

Składanie zleceń na giełdzie wiąże się z kosztami, w szczególności z opłatami maklera lub pośrednika, który odpowiada za ich realizację na rynku. Zazwyczaj średnia prowizja szacowana jest na 0,1% kwoty transakcji, przy czym minimalna wynosi 5 euro. Kiedy inwestor kupuje i sprzedaje papiery wartościowe, składa dwa zlecenia, jedno na kupno i jedno na sprzedaż, co będzie go kosztować co najmniej 10 euro. Dlatego, aby osiągnąć zysk, zysk kapitałowy musi pokryć prowizje maklerskie. A składając zlecenia na małe kwoty można być pokrzywdzonym z powodu prowizji maklerskich.

Jako przykład załóżmy, że prowizja maklerska wynosi 0,2% od każdej transakcji o minimalnej wartości 5 euro za zlecenie. Jeśli inwestor kupi 50 akcji Alcatela po 10 euro każda, kwota zlecenia wyniesie 500 euro. Jeśli cena akcji Alcatela wzrośnie następnie o 2% do 10,2 € i akcjonariusz zdecyduje się je sprzedać, aby osiągnąć zysk. Kwota sprzedaży wyniosłaby 510 €. Transakcja obejmuje dwa zlecenia, jedno kupna i jedno sprzedaży, co wiąże się z opłatą maklerską w wysokości 10 €. Innymi słowy, osiągnięty zysk został wymazany z powodu prowizji maklerskiej i inwestor nie otrzyma nic na koniec transakcji.

Inny przykład: inwestor kupuje akcje za 2.500 EUR, czyli 250 akcji po 10 EUR każda. Jeśli zdecyduje się sprzedać je po 10,2 EUR, całkowita kwota sprzedaży wyniesie 2.550 EUR; po odjęciu prowizji maklerskiej w wysokości 10,1 EUR otrzyma zysk w wysokości 39,9 EUR, tj. zysk 1,6% za 2% wzrost ceny, a różnica trafi do maklera. Zgodnie z tym ostatnim przykładem, niezależnie od tego, czy inwestor złoży zlecenie na 2.500 EUR czy 25.000 EUR, zawsze zarobi 1,6%, gdy cena wzrośnie o 2%.

I w tym przypadku nie podlega już minimalnej prowizji maklerskiej. Wpływ prowizji jest często pomijany przez początkujących inwestorów, ale to duży błąd, zwłaszcza gdy inwestowana kwota jest ograniczona. Z drugiej strony, inwestowanie niewielkiej kwoty wywiera większą presję na akcjonariusza, aby osiągnąć minimalny zwrot, który pokryje jego wydatki. W powyższym przykładzie, cena akcji musi wzrosnąć o co najmniej 4% dla zlecenia o wartości 500 euro.

Nadużywanie dźwigni finansowej

System SRD oferuje każdemu inwestorowi giełdowemu możliwość zainwestowania większej ilości pieniędzy niż faktycznie posiada. W tym przypadku pieniądze te są wykorzystywane jako zabezpieczenie. Przykładowo, system ten oferuje inwestorom możliwość zainwestowania maksymalnie pięciokrotnie większego kapitału niż posiadają. Jeśli więc posiadają 2 tys. euro, to w danym momencie mogą zainwestować w SRD do 10 tys. euro. Ogólnie rzecz biorąc, częściej z dźwigni finansowej korzystają właściciele małych portfeli, natomiast właściciele dużych portfeli stosują ją rzadziej.

Nawiasem mówiąc, dźwignia może być mieczem obosiecznym, ponieważ może pomnożyć zyski, ale również straty. Przy maksymalnym poziomie dźwigni wynoszącym pięć jednostek i zakładając 10% ruch akcji, oznacza to 50% zmianę portfela zarówno w górę, jak i w dół. To pokazuje ryzyko związane z dźwignią. Ryzyko, które wzrasta, jeśli jesteś początkującym inwestorem z małym portfelem.

Ograniczona dywersyfikacja portfela lub jej bra

Jednym z kluczy do sukcesu na rynku akcji jest dywersyfikacja portfela. Inwestowanie w jedną akcję niesie ze sobą wysokie ryzyko, podczas gdy bardziej zdywersyfikowany portfel złożony z czterech lub pięciu akcji ogranicza to ryzyko. Inwestując niewielką kwotę pieniędzy, trudno jest skompletować portfel złożony z kilku akcji, rozkładając ryzyko na 5 do 10 różnych akcji. Załóżmy, że inwestor kupuje akcje spółki, która ogłasza słabe wyniki rano i tuż przed otwarciem rynku. Taka wiadomość negatywnie wpłynie na cenę akcji, która spadnie o 10% lub nawet 20%. Jest to klasyczna sytuacja giełdowa. W tym przypadku inwestor będzie musiał długo czekać, aż cena akcji wróci do pierwotnej ceny zakupu. Uniemożliwi mu to inwestowanie w inne papiery wartościowe.

Podsumowując, zaleca się rozpoczęcie inwestycji na giełdzie od minimalnej kwoty 2000 euro. Kwota ta pozwoli na zdywersyfikowanie portfela akcji, choćby w ograniczonym zakresie, od dwóch do czterech papierów wartościowych, czyli 1000 EUR na linię papierów wartościowych, przy wykorzystaniu efektu dźwigni finansowej na SRD do maksymalnie dwóch razy.  Dla tych, którzy chcą odpowiednio zdywersyfikować swój portfel poprzez inwestycje w inne produkty finansowe, wymagany jest kapitał w wysokości od 5.000 do 7.000 EUR. 

Jeśli inwestor nie dysponuje taką kwotą na zakup papierów wartościowych, zawsze może zainwestować w fundusze inwestycyjne. Ta opcja pozwala na inwestowanie w kilka papierów wartościowych przy jednoczesnym zakupie jednego produktu. Jest to rozwiązanie oferujące mniejszą dynamikę, ale pozwalające na ostrożne wejście na giełdę, o ile ma się fundusze.

0 Komentarze

Zostaw komentarz

Artykuły

Ostatni posty
OD CZEGO ZACZĄĆ NA GIEŁDZIE?
02 / 04 / 24

Strony internetowe dla freelancerów: 9 witryn, które pomogą Ci zacząć

Na całym świecie rynek freelancerów szybko rośnie. Powody przejścia na freelancing są różne: Niezadowolenie z tradycyjnej płatnej pracy, przekwalifikowanie zawodowe, chęć znalezienia równowagi między życiem osobistym i zawodowym, doświadczenie. Przedstawiamy 9 stron internetowych dla freelancerów, które ułatwią ci wejście w tę niszę i pomogą ci zacząć.

OD CZEGO ZACZĄĆ NA GIEŁDZIE?
23 / 01 / 24

Jak znaleźć pracę dla emerytów w Europie

W dzisiejszych czasach praca zdalna stała się powszechną i popularną formą zatrudnienia. W tym artykule przyjrzymy się, jak znaleźć pracę zdalną dla emerytów w Europie.

OD CZEGO ZACZĄĆ NA GIEŁDZIE?
29 / 12 / 23

VinFast i Marubeni dadzą drugie życie akumulatorom do pojazdów elektrycznych

VinFast i Marubeni znalazły sprytny sposób na ponowne wykorzystanie starych akumulatorów do samochodów elektrycznych.

Zainteresowany współpracą?

Skontaktuj się z nami

Kontakt