Recenzje na żywo na całym świecie

Używaj poprawnie poziomów Fibonacciego w handlu forex

Poprawnie używaj poziomów Fibonacciego

Poziomy Fibonacciego lub poziomy zniesienia obliczone zgodnie z sekwencją arytmetyczną o tej samej nazwie należą do standardowych wskaźników technicznych stosowanych na rynku walutowym.

Liczby Fibonacciego: czym one są?

Na rynku Forex, podobnie jak wszędzie, cena finansowych papierów wartościowych regularnie rośnie i spada w zależności od wiadomości gospodarczych lub finansowych dotyczących ich lub zgodnie z decyzjami podejmowanymi przez dużych inwestorów na rynku. Jednak pomiędzy tymi fazami wzrostu lub spadku zdarzają się przerwy, podczas których cena waluty koryguje się w górę lub w dół. Zniesienia Fibonacciego są wykorzystywane dokładnie do określenia tych linii korekty na rynku walutowym, a także w innych sektorach.

Te zniesienia są wynikiem obliczeń wykonanych na podstawie ciągów Fibonacciego. Te ostatnie składają się z szeregu terminów, z których każdy uzyskuje się przez dodanie dwóch poprzednich liczb. Ciąg Fibonacciego ma niesamowitą cechę: każda liczba w jej składzie jest 1,618 razy większa od liczby poprzedzającej i 0,618 razy większej od liczby następującej po niej. Wiedząc, że 1,618 odpowiada złotej liczbie, a 0,618 jej odwrotności, innymi słowy złotemu podziałowi, sekwencja ta jest przydatna w wielu dziedzinach, w tym na rynku Forex.

Jak używać poziomów Fibonacciego

Aby być bardziej szczegółowym, poziomy zniesienia Fibonacciego używają złotego podziału i jego ułamków do określenia poziomów, na których cena pary walutowej lub innej wartości może ulec korekcie. Dzięki tym wskaźnikom otrzymujemy różne poziomy korekty, często testowane na rynkach. Linie te są wyskalowane w skali od 0 do 100% – w górę lub w dół – i znajdują się w punktach 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% i 100%.

Aby określić te poziomy na wykresie cenowym, po prostu znajdź najwyższą i najniższą cenę i dokonaj prognozy na podstawie tych danych. Jeśli trend jest byczy, linie cofania lub korekty znajdują się od góry do dołu, od 0 do 100%.

Wręcz przeciwnie, jeśli jest to trend spadkowy, linie poprawy są ustalane od dołu w górę w zakresie od 0 do 100%. W tych prognozach poziomy wsparcia i oporu, przy których cena może się cofnąć, znajdują się na poziomach 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% i 78,6%. Poziomy te, w połączeniu z analizą japońskich świeczników, służą jako przewodnik przy składaniu zleceń kupna lub sprzedaży na rynku walutowym.

0 Komentarze

Zostaw komentarz

Artykuły

Ostatni posty
Poprawnie używaj poziomów Fibonacciego
21 / 03 / 23

KIEDY ZACZĄĆ INWESTOWAĆ NA GIEŁDZIE?

Dla każdego, kto chce inwestować na giełdzie, jednym ze stałych pytań, które zadają jest to, ile pieniędzy mogą początkowo zainwestować na giełdzie.

Poprawnie używaj poziomów Fibonacciego
06 / 02 / 23

Jak opracować biznesplan. Wytyczne i kroki, które należy podjąć

Rozpoczęcie działalności gospodarczej jest zarówno ekscytujące, jak i ryzykowne. Jeśli trafność pomysłu i projektu skłania Cię do ograniczenia ryzyka, to odpowiednie przygotowanie projektu jest również podstawowym elementem zapewniającym wszelkie szanse na sukces.

Poprawnie używaj poziomów Fibonacciego
16 / 01 / 23

Fuzja Rogers Shaw z udziałem Québecoeur: Sąd apelacyjny próbuje odwrócić umowę

Agencja ds. Konkurencji zwraca się do Federalnego Sądu Apelacyjnego o uchylenie decyzji Sądu ds. Konkurencji odrzucającej jej pozew przeciwko przejęciu Shaw Communications przez Rogers Communications za 26 miliardów dolarów.

Zainteresowany współpracą?

Skontaktuj się z nami

Kontakt