Recenzje na żywo na całym świecie

Wymiana: co to jest i dlaczego jest potrzebne?

Co to jest wymiana?

Zapotrzebowanie pochodzą od ludzi, którzy mają środki finansowe i chcą inwestować. Mogą to być osoby fizyczne, firmy, stany. Najwięksi inwestorzy na rynkach finansowych to inwestorzy instytucjonalni, tj. banki, firmy ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne itp.

Jak na wszystkich rynkach, cena zależy od podaży i popytu. Jeśli podaż przewyższa popyt (na przykład O1 > D1), cena spada aż do osiągnięcia równowagi. I odwrotnie, gdy popyt przewyższa podaż (na przykład D2 > O2), cena wzrasta, aby osiągnąć równowagę. Jeżeli przy danej cenie ilość podaży jest równa ilości popytu, oznacza to, że jest to cena równowagi, oznaczona jako P*.

Rynek pierwotny, rynek wtórny

Rynek pierwotny, na którym gry są oferowane lub wprowadzane po raz pierwszy, to „nowy rynek”. Rynek wtórny, na którym obraca się tymi papierami wartościowymi, jest rodzajem „rynku używanego”.

Przykład

Kiedy Facebook wszedł na giełdę 18 maja 2012 r., firma wyemitowała papiery wartościowe na rynku pierwotnym, które zostały kupione przez inwestorów. Inwestorzy ci następnie przenieśli te papiery wartościowe na rynek wtórny.

Rynek pierwotny

Papiery wartościowe są emitowane przez firmy (znane jako „emitenci”) na rynku pierwotnym. Deponenci następnie zapisują się na pierwsze oferty publiczne, podwyższenia kapitału (akcje) lub emisje obligacji (dłużne papiery wartościowe). Inwestorzy bezpośrednio finansują działalność gospodarczą. To miejsce spotkań firm poszukujących kapitału na swój rozwój z właścicielami kapitału. Wszystkie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością emitują akcje, ale nie wszystkie są notowane na giełdzie. Tylko największy lub najatrakcyjniejszy.

Rynek wtórny

Te same papiery wartościowe są następnie sprzedawane na rynku wtórnym, który można uznać za rynek wtórny. Nadawca już nie interweniuje.
Istnieje kilka rodzajów produktów. Najbardziej znane ogółowi społeczeństwa są akcje (część kapitału spółki), obligacje (pożyczka) oraz produkty gotówkowe (oprocentowane w oparciu o stawki krótkoterminowe). Ale istnieją inne produkty dostępne dla osób fizycznych.

Czytaj więcej

Rynki spot, na których transakcje między kupującymi a sprzedającymi są rozliczane z niewielkim opóźnieniem lub bez opóźnienia (ponieważ istnieje związany z bezpieczeństwem termin dostawy i rozliczenia własności);

0 Komentarze

Zostaw komentarz

Artykuły

Ostatni posty
Co to jest wymiana?
27 / 09 / 23

Chiński cud gospodarczy: Przyczyny, konsekwencje i perspektywy

Chiński cud gospodarczy to okres szybkiego wzrostu gospodarczego w Chinach, który rozpoczął się w 1978 roku i trwa do dziś. W tym czasie Chiny zmieniły się z jednego z najbiedniejszych krajów na świecie w drugą co do wielkości gospodarkę na świecie.

Co to jest wymiana?
20 / 09 / 23

Nieodparty urok handlu walutami

Jak każda inna działalność spekulacyjna, w dużej mierze napędzana przez przypadek, handel na rynku Forex w przeważającej większości okazuje się katastrofą.

Co to jest wymiana?
04 / 09 / 23

DEALERZY FOREX I OSZUŚCI

Forex to międzybankowy rynek walutowy, a inwestorów Forex można podzielić na dwie kategorie: umiarkowanych oszustów i agresywnych oszustów.

Zainteresowany współpracą?

Skontaktuj się z nami

Kontakt