Recenzje na żywo na całym świecie

Wymiana: co to jest i dlaczego jest potrzebne?

Co to jest wymiana?

Zapotrzebowanie pochodzą od ludzi, którzy mają środki finansowe i chcą inwestować. Mogą to być osoby fizyczne, firmy, stany. Najwięksi inwestorzy na rynkach finansowych to inwestorzy instytucjonalni, tj. banki, firmy ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne itp.

Jak na wszystkich rynkach, cena zależy od podaży i popytu. Jeśli podaż przewyższa popyt (na przykład O1 > D1), cena spada aż do osiągnięcia równowagi. I odwrotnie, gdy popyt przewyższa podaż (na przykład D2 > O2), cena wzrasta, aby osiągnąć równowagę. Jeżeli przy danej cenie ilość podaży jest równa ilości popytu, oznacza to, że jest to cena równowagi, oznaczona jako P*.

Rynek pierwotny, rynek wtórny

Rynek pierwotny, na którym gry są oferowane lub wprowadzane po raz pierwszy, to „nowy rynek”. Rynek wtórny, na którym obraca się tymi papierami wartościowymi, jest rodzajem „rynku używanego”.

Przykład

Kiedy Facebook wszedł na giełdę 18 maja 2012 r., firma wyemitowała papiery wartościowe na rynku pierwotnym, które zostały kupione przez inwestorów. Inwestorzy ci następnie przenieśli te papiery wartościowe na rynek wtórny.

Rynek pierwotny

Papiery wartościowe są emitowane przez firmy (znane jako „emitenci”) na rynku pierwotnym. Deponenci następnie zapisują się na pierwsze oferty publiczne, podwyższenia kapitału (akcje) lub emisje obligacji (dłużne papiery wartościowe). Inwestorzy bezpośrednio finansują działalność gospodarczą. To miejsce spotkań firm poszukujących kapitału na swój rozwój z właścicielami kapitału. Wszystkie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością emitują akcje, ale nie wszystkie są notowane na giełdzie. Tylko największy lub najatrakcyjniejszy.

Rynek wtórny

Te same papiery wartościowe są następnie sprzedawane na rynku wtórnym, który można uznać za rynek wtórny. Nadawca już nie interweniuje.
Istnieje kilka rodzajów produktów. Najbardziej znane ogółowi społeczeństwa są akcje (część kapitału spółki), obligacje (pożyczka) oraz produkty gotówkowe (oprocentowane w oparciu o stawki krótkoterminowe). Ale istnieją inne produkty dostępne dla osób fizycznych.

Czytaj więcej

Rynki spot, na których transakcje między kupującymi a sprzedającymi są rozliczane z niewielkim opóźnieniem lub bez opóźnienia (ponieważ istnieje związany z bezpieczeństwem termin dostawy i rozliczenia własności);

0 Komentarze

Zostaw komentarz

Artykuły

Ostatni posty
Co to jest wymiana?
21 / 03 / 23

KIEDY ZACZĄĆ INWESTOWAĆ NA GIEŁDZIE?

Dla każdego, kto chce inwestować na giełdzie, jednym ze stałych pytań, które zadają jest to, ile pieniędzy mogą początkowo zainwestować na giełdzie.

Co to jest wymiana?
06 / 02 / 23

Jak opracować biznesplan. Wytyczne i kroki, które należy podjąć

Rozpoczęcie działalności gospodarczej jest zarówno ekscytujące, jak i ryzykowne. Jeśli trafność pomysłu i projektu skłania Cię do ograniczenia ryzyka, to odpowiednie przygotowanie projektu jest również podstawowym elementem zapewniającym wszelkie szanse na sukces.

Co to jest wymiana?
16 / 01 / 23

Fuzja Rogers Shaw z udziałem Québecoeur: Sąd apelacyjny próbuje odwrócić umowę

Agencja ds. Konkurencji zwraca się do Federalnego Sądu Apelacyjnego o uchylenie decyzji Sądu ds. Konkurencji odrzucającej jej pozew przeciwko przejęciu Shaw Communications przez Rogers Communications za 26 miliardów dolarów.

Zainteresowany współpracą?

Skontaktuj się z nami

Kontakt