Recenzje na żywo na całym świecie

Zarządzanie ryzykiem w handlu – 10 wskazówek

Wskazówki dotyczące zarządzania ryzykiem handlowym

Prawie każdy, kto miał bliski kontakt z rynkami finansowymi, prawdopodobnie zna takie ostrzeżenia, jak „handel wiąże się z ryzykiem”, „jesteś narażony na duże ryzyko utraty pieniędzy” i tak dalej. W tym miejscu pojawia się koncepcja zarządzania ryzykiem, która może utrzymać tradera na rynkach wystarczająco długo, aby zacząć osiągać swoje cele handlowe.

Dlatego w tym artykule uzyskasz odpowiedzi na pytania takie jak:

Co to jest zarządzanie ryzykiem?

Zarządzanie ryzykiem na rynkach finansowych, czyli tak zwane zarządzanie ryzykiem, to proces mający na celu ocenę, zarządzanie i ograniczanie strat z obrotu i inwestycji.

To jeden z najczęściej poruszanych tematów wśród uczestników rynku:

Z jednej strony handlowcy i inwestorzy chcą zmniejszyć prawdopodobieństwo potencjalnych strat.
Z drugiej strony dążą do uzyskania maksymalnego zysku z każdej transakcji.
Nie jest tajemnicą, że aby uzyskać wyższe zyski, trzeba podjąć większe ryzyko. Rodzi to pytanie o dokładną strategię zarządzania ryzykiem, która najczęściej będzie zależeć od 3 głównych czynników:

Zasadniczo zarządzanie ryzykiem ma miejsce, gdy inwestor lub trader analizuje i próbuje ilościowo oszacować potencjalną stratę z transakcji, a następnie podejmuje odpowiednie działania w świetle trzech wymienionych powyżej czynników.

Rodzaje ryzyka na rynkach finansowych

Bardzo często ryzyko jest postrzegane jako coś negatywnego. Jednak w świecie rynków finansowych ryzyko jest konieczne, a nawet nieodłączne od pożądanych wyników handlu i inwestycji.

Ogólna definicja ryzyka inwestycyjnego to odchylenie od oczekiwanego wyniku, ale to odchylenie może być dodatnie lub ujemne. Dlatego tutaj wspominamy żelazną zasadę rynków:

Aby uzyskać wyższy zwrot z inwestycji, musisz podjąć większe ryzyko. Niższe ryzyko nieuchronnie prowadzi do niższych zwrotów.

Różne rodzaje ryzyka związane z handlem i inwestowaniem na rynkach finansowych obejmują:

Ryzyko rynkowe to ryzyko, że rynek finansowy nie działa zgodnie z oczekiwaniami i jest najczęstszym ryzykiem. Na przykład, jeśli handlujesz na rynku Forex i przewidujesz, że euro wzrośnie w stosunku do dolara, ale stanie się odwrotnie.
Ryzyko dźwigni - Wielu traderów używa dźwigni, aby otwierać większe pozycje niż pozwala na to ich konto handlowe. W niektórych przypadkach może to zwiększyć potencjalny zysk z transakcji, ale to samo dotyczy strat.


Ryzyko stopy procentowej - Zmiany stóp procentowych w gospodarce, szczególnie nagłe, wpływają na kursy walut, co stanowi ryzyko dla traderów na rynku Forex.
Ryzyko płynności – niektóre instrumenty finansowe są bardziej płynne niż inne. W przypadku instrumentów o mniejszej płynności otwarcie i zamknięcie pozycji może zająć więcej czasu, co może oznaczać, że realizacja zlecenia po żądanej cenie jest mało prawdopodobna. Ponadto handel instrumentami o niższej płynności często wiąże się z wyższymi kosztami.


Ryzyko kapitałowe – wyobraź sobie sytuację, w której masz pewność, że wartość instrumentu finansowego wzrośnie, ale spadnie. Potrzebujesz wystarczającej ilości kapitału na swoim koncie, aby przeciwdziałać temu ruchowi, ale jeśli go nie masz, Twoja transakcja może zostać automatycznie zamknięta tuż przed ruchem ceny w Twoim kierunku.
Musisz w pełni zrozumieć ryzyko związane z handlem i inwestowaniem na rynkach finansowych opisanych powyżej, aby analizować ryzyko i zarządzać nim. Dlatego w dalszej części artykułu zwrócimy uwagę na to, do czego potrzebna jest strategia zarządzania ryzykiem na rynkach finansowych.

Dlaczego potrzebujesz strategii zarządzania ryzykiem?

Dziś wiele osób próbuje zdobyć swój udział w światowych rynkach finansowych. Jednak większość z nich nie osiąga długoterminowych zwrotów, a przynajmniej zwrotów, których pierwotnie oczekiwali. Często spotkasz nawet traderów, którzy stracili większość lub całość zainwestowanego kapitału.

Zbudowanie odpowiedniej strategii zarządzania ryzykiem i zdyscyplinowana zgodność jest z pewnością częścią rozwiązania wielu problemów, z którymi boryka się wielu traderów i inwestorów. Oto kilka powodów, dla których potrzebujesz strategii zarządzania ryzykiem:

Oczywiście, jak w każdej dziedzinie, zarządzanie ryzykiem ma jego wady, na przykład fakt, że wymaga pewnej wiedzy i umiejętności, których opanowanie wymaga czasu. Ponadto różne strategie zarządzania ryzykiem mogą zmniejszyć potencjalny zysk z transakcji.

10 wskazówek dotyczących zarządzania ryzykiem na rynkach finansowych
Rozumiesz już, czym jest zarządzanie ryzykiem, rodzaje ryzyka finansowego na rynkach i dlaczego potrzebujesz strategii zarządzania ryzykiem. Teraz podamy kilka wskazówek, które pomogą Ci stworzyć własny plan zarządzania ryzykiem.

  1. Nie przestawaj się uczyć
  2. Użyj zlecenia stop loss
  3. Użyj zlecenia Take Profit
  4. Nie ryzykuj więcej, niż możesz stracić
  5. Nie przesadzaj z dźwignią
  6. Miej realistyczne oczekiwania dotyczące zysków
  7. Zrób plan zarządzania ryzykiem
  8. Przygotuj się na najgorsze scenariusze
  9. Kontroluj swoje emocje
  10. Zdywersyfikuj swój portfel aktywów

Zwrócimy teraz naszą uwagę na każdą z tych wskazówek po kolei, abyś mógł je zrozumieć i dowiedzieć się więcej.

Nie przestawaj się uczyć
Jeśli jesteś nowy na rynkach finansowych, lepiej nie przerywać treningu. W rzeczywistości, bez względu na to, ile masz doświadczenia, zawsze jest coś nowego do nauczenia się!
Użyj zlecenia Stop Loss
Stop loss to zlecenie oczekujące złożone przez twojego brokera w celu kupna/sprzedaży aktywów finansowych po określonej cenie w celu zmniejszenia utraty otwartej pozycji.

To narzędzie chroni Twoje transakcje przed nieoczekiwanymi ruchami na rynku. W związku z tym, jeśli otwierasz pozycję w nadziei, że cena aktywów wzrośnie, ale faktycznie ją zmniejszy, gdy składnik aktywów osiągnie cenę stop loss, transakcja zostanie zamknięta, aby zapobiec dalszym stratom.

Należy pamiętać, że stop loss po wstępnie ustalonej cenie nie jest gwarantowany. Są chwile, kiedy rynek zachowuje się chaotycznie i tworzy luki cenowe. Jeśli tak się stanie, stop loss nie zostanie zrealizowany na z góry określonym poziomie, ale zostanie aktywowany po następnej najlepszej cenie rynkowej. Zjawisko to nazywa się poślizgiem.

Innym ważnym punktem związanym z umieszczaniem stop lossa jest wybór poziomów jego umieszczania. Oto kilka opcji:

Po umieszczeniu stop lossa najlepiej nie przesuwać go, aby zwiększyć stratę. Taki nakaz po prostu nie ma sensu, jeśli go nie wykorzystasz.

Jednocześnie handel bez postoju może przerodzić się w prowadzenie samochodu bez hamulca z maksymalną prędkością, co w większości przypadków nie kończy się dobrze. Oczywiście są bardziej doświadczeni traderzy, którzy nie używają stop lossów, ale prawdopodobnie mogą stale monitorować pozycje i dokładnie wiedzieć, jak reagować na sytuacje na rynku.
Oprócz powyższego, stop loss może również pomóc Ci w osiągnięciu zysku. Na przykład, po wejściu do pozycji długiej EUR/USD, a cena porusza się we właściwym kierunku, możesz umieścić stop loss powyżej poziomu wejścia, a jeśli cena powróci do tych poziomów, Twoja transakcja zostanie zamknięta z zyskiem.

Użyj zlecenia Take Profit

Wspominając już o tym, jak można zarobić ze stop lossem, wspomnijmy o zleceniu stworzonym w tym celu – take profit. W praktyce jest to odwrócony stop loss, ponieważ ma on na celu automatyczne zamknięcie transakcji po osiągnięciu określonego zysku.

Mając jasne oczekiwania dla każdej transakcji, możesz nie tylko ustawić cel zysku, a tym samym zlecenie realizacji zysku, ale możesz także zdecydować, jaki poziom ryzyka jest odpowiedni dla tej transakcji. Większość traderów będzie dążyć do stosunku ryzyka do zysku 1:2, gdzie oczekiwany zwrot jest dwa razy większy niż ryzyko, które są gotowi podjąć.

W związku z tym, jeśli ustawisz zysk Take na 100 pipsów na transakcji, dobrze jest mieć stop loss nie dalej niż 50 pipsów od ceny otwarcia.

Krótko mówiąc, zastanów się, do jakich poziomów dążysz i jakie straty mądrzej jest odłożyć. Pomoże Ci to zachować dyscyplinę podczas handlu. Zachęci Cię również do myślenia o ryzyku kontra nagrodzie.

Musisz pamiętać:

Gdy pozycja jest długa, zlecenie Stop Loss jest umieszczane poniżej ceny otwarcia, a zlecenie Take Profit jest powyżej niej.
W pozycji krótkiej stop loss znajduje się powyżej ceny otwarcia, a take profit poniżej.

Nie ryzykuj więcej kapitału niż możesz daj się zgubić
Jedną z podstawowych zasad zarządzania ryzykiem na rynkach finansowych jest to, aby nigdy nie ryzykować więcej, niż możesz stracić.

Pomimo swojej fundamentalnej natury, błąd złamania tej zasady jest niezwykle powszechny, zwłaszcza wśród nowych graczy w handlu i inwestowaniu. Rynki są nieprzewidywalne, więc inwestorzy, którzy podejmują więcej ryzyka, niż mogą sobie pozwolić, stają się bardzo narażeni. Pamiętać:

Wyobraź sobie, że masz konto handlowe o wartości 5000 USD i tracisz 1000 USD. Wskaźnik strat - 20%. Aby jednak pokryć tę stratę, musisz osiągnąć zysk w wysokości 25% pozostałego kapitału na swoim koncie (4 000 USD). Dlatego przed rozpoczęciem handlu musisz obliczyć ryzyko.

Jeśli szanse na zysk są poniżej tej straty lub potencjalny zysk jest mniejszy niż potencjalna strata, przestań handlować. Możesz użyć kalkulatora tradera, aby zarządzać swoim ryzykiem.

Oto kilka zasad, które są często preferowane przez traderów i inwestorów.

W pewnym momencie możesz ponieść poważne straty lub wypalić znaczną część swojego kapitału handlowego. Po dużej stracie istnieje pokusa, aby odzyskać swoją inwestycję przy następnej transakcji. Jednak rosnące ryzyko, gdy saldo Twojego konta jest już mniejsze, może być najgorszą decyzją.

Zamiast tego rozważ zmniejszenie wielkości przegranych transakcji lub zrobienie sobie przerwy, aż będziesz w stanie zidentyfikować transakcję z dużym prawdopodobieństwem osiągnięcia zysku. Zawsze zachowuj spokój, zarówno emocjonalnie, jak i pod względem wielkości twoich pozycji.

Powyższe w żaden sposób nie oznacza, że powinieneś uważać zdeponowane pieniądze za te, które możesz łatwo stracić. Takie podejście może również uszkodzić Twoje konto handlowe.

Nie przesadzaj z dźwignią

Ta rada może być uważana za kontynuację poprzedniej.

Dźwignia może dać Ci możliwość zwiększenia zysków z Twojego rachunku handlowego, ale podobnie może zwiększyć Twoje straty, zwiększając potencjalne ryzyko.

Na przykład dźwignia 1:30 oznacza, że możesz handlować do 30 000 USD na koncie o wartości 1000 USD. To znaczy, że:

W związku z tym poziom ryzyka, na które jesteś narażony, jest znacznie wyższy podczas korzystania z dźwigni. Nie oznacza to, że nie powinieneś używać dźwigni, ale że powinieneś używać jej mądrze.

Dzięki Admiral Markets otrzymasz różne opcje dźwigni w zależności od swojego statusu:

Rozpocznij handel online z dźwignią u regulowanego i nagradzanego brokera, takiego jak Admiral Markets. Wystarczy, że klikniesz w następujący baner:

Dlaczego warto wybrać Admiral Markets

Realistyczne oczekiwania dotyczące zysku
Jednym z powodów, dla których nowi inwestorzy podejmują niepotrzebne ryzyko, jest to, że ich oczekiwania są nierealistyczne. Mogą myśleć, że agresywny handel pomoże im uzyskać szybszy i wyższy zwrot z inwestycji.

Jednak najlepsi handlowcy osiągają stałe zyski.

Dzięki takiemu nastawieniu możesz zapobiec sytuacji, w której chciwość stanie się częścią wzorca podejmowania złych decyzji biznesowych. Handel nie polega na otwieraniu zyskownej transakcji co minutę lub dłużej, ale na następujących zasadach:

Zarządzanie ryzykiem i analiza to koncepcja łatwa do zrozumienia. Najtrudniejszą rzeczą jest posiadanie wystarczającej samodyscypliny, aby podążać za strategią zarządzania ryzykiem dokładnie wtedy, gdy rynek porusza się przeciwko pozycji.

Sporządź plan zarządzania ryzykiem

Jednym z największych błędów popełnianych przez nowych traderów jest to, że wchodzą na platformę handlową, a następnie dokonują transakcji wyłącznie na podstawie instynktu, a może tego, co usłyszeli w wiadomościach tego dnia. Chociaż może to skutkować kilkoma zwycięskimi transakcjami, jest to tylko szczęście.

Aby właściwie zarządzać ryzykiem, potrzebujesz planu handlowego, który zawiera co najmniej następujące elementy:

Po określeniu kryteriów handlowych i planu zarządzania ryzykiem, trzymaj się ich ściśle. Zasady te pomogą Ci kontrolować emocje podczas handlu i ochronią Cię przed overtradingiem (otwieraniem zbyt wielu transakcji w krótkim czasie).

Dzięki planowi Twoje strategie wejścia i wyjścia są jasno określone, a Ty będziesz wiedział, kiedy czerpać zyski lub ciąć straty bez strachu i chciwości. Takie podejście wniesie do Twojego handlu dyscyplinę niezbędną do dobrego zarządzania ryzykiem.

Oczywiście sukces lub porażka dowolnego systemu transakcyjnego będzie zależeć od jego długoterminowej wydajności. w konsekwencji

Czas i wysiłek, jaki wkładasz w opracowanie planu handlowego, są często uważane za główną inwestycję, która pomoże Ci osiągnąć stałe zyski w przyszłości. Ale pod żadnym pozorem nie powinieneś zapominać o zbudowaniu solidnej strategii zarządzania ryzykiem.

Przygotuj się na najgorsze scenariusze

Nikt nie jest w stanie dokładnie przewidzieć zachowania rynków finansowych, ale masz wiele przykładów na to, jak rynki reagowały na pewne sytuacje w przeszłości. To, co wydarzyło się wcześniej, może się już nie powtórzyć, ale pokazuje, co jest możliwe. Dlatego warto przyjrzeć się historii instrumentu finansowego, którym będziesz handlować.

Następnie pomyśl o najbardziej negatywnych scenariuszach rozwoju Twojej transakcji, aby się przed nimi uchronić. Nie lekceważ szans na nieoczekiwane ruchy cenowe. Powinieneś też mieć plan na taki scenariusz, bo możliwe, że tak się stanie.

Kontroluj swoje emocje

Dla traderów i inwestorów ważne jest, aby móc kontrolować swoje emocje. Jeśli nie możesz kontrolować swoich emocji podczas handlu, nie będziesz w stanie osiągnąć punktu, w którym możesz osiągnąć pożądany zysk z handlu.

Ale dlaczego? Oto niektóre z powodów:

W końcu nie martw się w trakcie handlu. Najlepsze strategie zarządzania ryzykiem polegają na handlowcach, aby uniknąć stresu i emocji. Jedno jest pewne, emocje wcale nie są najlepszym doradcą handlowym. Im dalej są od rynków, tym większa szansa na sukces w handlu.

Zdywersyfikuj swój portfel aktywów

Jedną ze sprawdzonych zasad zarządzania ryzykiem na rynkach finansowych jest „nie wkładaj wszystkich jajek do jednego koszyka”, tj. dywersyfikuj.

Dywersyfikacja to metoda zarządzania ryzykiem, w której kapitał dostępny do inwestowania jest rozdzielany pomiędzy różne aktywa w taki sposób, aby nie dopuszczać do nadmiernej ekspozycji tylko na jeden z nich.

Posiadając zróżnicowany zestaw inwestycji, chronisz się na wypadek upadku rynku. Można mieć nadzieję, że spadek zostanie zniwelowany przez inne rynki, które mogą mieć lepsze wyniki.

Mając to na uwadze, dywersyfikacja powinna znajdować się w twoim planie zarządzania ryzykiem. Można to zrobić na dwa sposoby:

Dobrym pomysłem może być połączenie tych dwóch podejść podczas budowania kompleksowej strategii zarządzania ryzykiem poprzez dywersyfikację portfela. W większości przypadków dywersyfikacja portfela to Uznaje się go za kompletny, jeśli zawiera różne klasy aktywów.
Dodatkowa wskazówka
Jest jeszcze jedno narzędzie, które możesz uwzględnić w swojej strategii zarządzania ryzykiem i jest to tak zwana korelacja. W kolejnych wierszach zobaczymy, czym naprawdę jest korelacja i jak może pomóc uniknąć większości ryzyk finansowych na rynkach.

Czym jest korelacja?

Korelacja to statystyczna zależność między dwiema zmiennymi losowymi, zamierzona lub nie. W najszerszym sensie korelacja jest dowolnym powiązaniem statystycznym, chociaż zwykle odnosi się do stopnia, w jakim para zmiennych jest liniowo powiązana.
Przykładem korelacji na rynkach jest pomiar ruchu pewnej amerykańskiej akcji w stosunku do amerykańskiego indeksu S&P 500.

W finansach i inwestycjach korelacja jest miarą, która mierzy zależność ruchu cen dwóch aktywów finansowych. Obliczona jako współczynnik korelacji wartość może wahać się od 1 do -1 (współczynnik korelacji).

Współczynnik korelacji jest statystyczną miarą siły związku między względnymi ruchami dwóch zmiennych. Jego wartości wahają się od -1,0 do 1,0.

Jeśli chodzi o rodzaje korelacji między dwoma aktywami, zasadniczo są trzy:

Powody korzystania z korelacji w handlu mogą obejmować:

Najczęstsze błędy w zarządzaniu ryzykiem

Po wymienieniu powyżej 10 najważniejszych wskazówek dotyczących zarządzania ryzykiem na rynkach finansowych, przyjrzyjmy się najczęstszym błędom w zarządzaniu ryzykiem:

Zwracaj baczną uwagę na swoje błędy, aby ich nie powtórzyć.

Unikanie tych błędów oraz budowanie i przestrzeganie solidnego planu zarządzania ryzykiem pomoże Ci zrobić co najmniej jeszcze jeden krok w kierunku sukcesu na rynkach finansowych.

Jak rozpocząć zarządzanie ryzykiem na rynkach finansowych?
Teraz, gdy już wiesz, czym jest zarządzanie ryzykiem, po co używać zarządzania ryzykiem w swoim tradingu, a już wiesz dokładnie, co robić, nadszedł czas, aby przejść do bardziej interesującej praktycznej części, a mianowicie zacząć handlować z zarządzaniem ryzykiem na rynkach finansowych.

0 Komentarze

Zostaw komentarz

Artykuły

Ostatni posty
Wskazówki dotyczące zarządzania ryzykiem handlowym
02 / 04 / 24

Strony internetowe dla freelancerów: 9 witryn, które pomogą Ci zacząć

Na całym świecie rynek freelancerów szybko rośnie. Powody przejścia na freelancing są różne: Niezadowolenie z tradycyjnej płatnej pracy, przekwalifikowanie zawodowe, chęć znalezienia równowagi między życiem osobistym i zawodowym, doświadczenie. Przedstawiamy 9 stron internetowych dla freelancerów, które ułatwią ci wejście w tę niszę i pomogą ci zacząć.

Wskazówki dotyczące zarządzania ryzykiem handlowym
23 / 01 / 24

Jak znaleźć pracę dla emerytów w Europie

W dzisiejszych czasach praca zdalna stała się powszechną i popularną formą zatrudnienia. W tym artykule przyjrzymy się, jak znaleźć pracę zdalną dla emerytów w Europie.

Wskazówki dotyczące zarządzania ryzykiem handlowym
29 / 12 / 23

VinFast i Marubeni dadzą drugie życie akumulatorom do pojazdów elektrycznych

VinFast i Marubeni znalazły sprytny sposób na ponowne wykorzystanie starych akumulatorów do samochodów elektrycznych.

Zainteresowany współpracą?

Skontaktuj się z nami

Kontakt